Odstranovanie plesní

11.03.2021


Problematika výskytu plesní v interiéri bytov, rodinných domoch, bytovkách, potravinárskych a priemyselných prevádzkach, skladoch a priestoroch so zvýšenou vlhkosťou je problémom, s ktorým sa v súčasnosti stretávame pomerne často.

Zbavte sa plesne v dome: Ako odstrániť plesne zo stien natrvalo?

O príčinách vzniku plesní existuje veľké množstvo odborných článkov, názorov a odporúčaní, ako ich vzniku predísť a ako si s nimi poradiť, keď už existujú. Plesne nie sú problémom týkajúcim sa iba starých priestorov a bytov, ale postihujú aj priestory a časti novostavieb. Plesne sú kvôli rozsahu estetickou prekážkou a predstavujú aj zvýšené zdravotné riziko, keďže do priestoru vylučujú mikroskopické spóry. Je preto veľmi dôležité pleseň na stene zistiť a ošetriť včas.

Čo sú plesne?

Mikroskopické huby, ktoré tvoria súčasť prírody a veľmi rýchlo prenikajú do prostredia, ktoré je pre nich priaznivé a napomáha ich šíreniu. Za takéto prostredie sa považujú priestory, ktoré disponujú podmienkami - teplom, kyslíkom a vlhkosťou. Plesne tvoria mikroskopické vláknité huby. Na svoj rast nepotrebujú svetlo ani kyslík, preto sa často vyskytujú aj v tmavých priestoroch. Najpravdepodobnejší je ich vznik a výskyt na stropoch, stenách, medzi a pod obkladačkami, pri nedostatočnej hydroizolácii, vznikom tepelných mostov a rôznymi trhlinami. Ich výskyt je v mnohých prípadoch voľne viditeľný okom a v prípade, že sa nachádzajú na miestach, ktoré ľudské oko nevidí, je možné ich odhaliť charakteristickým zápachom.

Príčiny vzniku plesní

Najčastejšie sa za vznik plesní uvádzajú nasledujúce faktory:

  • nesprávne a nedostatočné vetranie priestorov,
  • nadmerná vlhkosť v priestoroch,
  • zanedbaná údržba priestorov ako v exteriéri, tak aj v interiéri,
  • nesprávny spôsob vykurovania objektov,
  • nesprávna a nevhodná výmena okien,
  • nedostatočné odvetranie v priestoroch ako sú: práčovne, sušiarne, kuchyne, kúpeľne,
  • zatekajúce miesta v priestoroch,
  • nedostatočné vysušenie stavieb.

Plesne často vznikajú aj v dôsledku zvyškovej stavebnej vlhkosti muriva, čo je pomerne často problémom pri novostavbách, pri ktorých sa nedodržali technologické postupy alebo časové odstupy (zateplenie dažďom nasiaknutého muriva alebo uvedenie budovy do prevádzky bezprostredne po dokončení na začiatku vykurovacej sezóny). Problémy môže spôsobiť aj použitie príliš čerstvých murovacích tvárnic, z ktorých sa ešte neodparila výrobná vlhkosť. Riešením je čo najrýchlejšie presušenie konštrukcií, ak treba aj pomocou technických prostriedkov, účinné je aj intenzívne vetranie, prípadne použitie odvlhčovača vzduchu.

Plesne a dopad na zdravie človeka

Výskyt plesní veľmi negatívne pôsobí aj na zdravie detí a dospelých. Za istých okolností vznik a pôsobenie plesní predstavuje riziká, ktoré ohrozujú život. Ak dôjde k priamemu kontaktu s plesňami, je veľmi pravdepodobné, že s odstupom času dochádza k ochoreniam kože. Ide o plesne, ekzémy a mykózy. Výskyt plesní negatívne pôsobí aj na dýchací systém. Zároveň môžu plesne spôsobiť poškodenia pľúc, bolesti hlavy, kĺbov a únavu. Spóry plesní sú veľmi silný alergén, na ktorý nejakým spôsobom reaguje takmer každý. U citlivejších osôb sa v dôsledku pobytu v takomto priestore môže vyvinúť silná alergická nádcha alebo priedušková astma, u iných sa môžu vyskytnúť nepríjemné kožné choroby. Niektoré druhy plesní sú pôvodcami závažných pľúcnych ochorení, ktoré ohrozujú najmä malé deti a starších ľudí s oslabenou imunitou.

Obráťte sa na profesionálov

s odstranovaním plesní máme veľa skúseností uzdravili sme už velmi veľa domácností od tohto nepríjemného a aj zdraviu nebezpečného problému. Je nebezpečné odstranovať plesne svojpomocne doma bez ochranných pomôcok, pretože pri nesprávnom postupe hrozí, že pri odstranovaní napadnutých miest plesne vdychnete čo môže mať za príčinu veľmi vážné zdravotné problémy, tak isto ich môžete rozniesť z jedného napadnutého miesta do celého bytu. Preto neváhajte a ozvite sa nám ušetríme Vás nepríjemnosti a Vaša domácnosť bude opäť zdravá.